Vragen over de warmtebronnen van Eemwarmte

Welke warmtebronnen worden er gebruikt?

Wij werken met een zogenaamde bronnenstrategie, waarbij het warmtenet gebruik maakt van meerdere duurzame warmtebronnen. Zo heb je in de zomer meer duurzame warmte vanuit zonne-energie en met een strenge winter moet je met een schaalbare bron extra verwarmen. Nieuwe en duurzamere bronnen worden aangekoppeld terwijl minder duurzame bronnen afgeschaald worden. Eemwarmte is onze voornaamste leverancier van warmtebronnen. Zij beheren en onderzoeken duurzame warmtebronnen die aanwezig zijn in Amersfoort en omgeving, waaronder zonne-energie, warmte uit de (afval)water, biogrondstoffen, aardwarmte en restwarmte. Meer weten over onze bronnen? Bekijk onze warmtebronnenpagina.

Waarom gebruiken jullie biomassa?

Kort gezegd: een warmtenet in de opstartfase heeft een schaalbare bron met wettelijk verplichte leveringszekerheid nodig. Lees: een bron of installatie die ‘meegroeit’ van 1 afnemer naar 1.000 afnemers, en áltijd kan leveren. Zo’n schaalbare bron voor een warmtenet in de opstartfase is eigenlijk vrijwel altijd biomassa of een installatie op aardgas. Wij willen Nederland juist verduurzamen, en daardoor hebben wij gekozen voor 100% fossielvrije warmte en niet voor aardgas. De hybride duurzame energie-installaties van Eemwarmte zijn daarnaast ook niet 100% op biomassa, in de zomer leveren ze warmte vanuit de eigen zonnepanelen en warmtepompen.

In Nederland is biomassa een gevoelig onderwerp na veel negatieve publiciteit. Maar andere duurzame bronnen zoals bijvoorbeeld aquathermie vergen investeringen van vele miljoenen. Dat zou voor afnemers bij een klein warmtenet gelijk leiden tot onbetaalbare warmte. Daarom gebruiken we de relatief goedkope biomassa om te groeien, dan kunnen we daarna wél die andere duurzame bronnen realiseren zonder dat onze klanten meer betalen. Daarbij moeten wij volgens de wet altijd genoeg warmte leveren, dus ook op piekmomenten in een strenge winter. Dan is een duurzame bron die harder of zachter kan cruciaal.

Dankzij deze strategie kan het warmtenet groeien, en dan kunnen duurzamere bronnen zoals aquathermie en aardwarmte wel één voor één aanhaken. Dan wordt biomassa steeds verder afgeschaald en zal in de toekomst alleen voor piekmomenten zoals hele strenge winters gebruikt worden.

Verbranden jullie ook bomen bij de warmteopwekking?

Nee. Onze leverancier Eemwarmte is heel stellig hierover: de installaties zijn ongeschikt voor dit soort hoogwaardig hout. Dit is hout dat vaak in de vorm van pellets komt, geïmporteerd uit het buitenland. Daar is dan ook de landelijke discussie over, maar het vergt een ander type biomassacentrale dat vaak alleen maar kan draaien op dit hoogwaardige hout.

De installaties van Eemwarmte zijn juist gebouwd op laagwaardig hout, ook wel shreds of chips genoemd. Deze installaties kunnen niet draaien op hoogwaardig hout, dan loopt de temperatuur te snel op. Bovendien zijn de installaties NTA 8080-gecertificeerd. Dat houdt in dat ze alleen lokale biogrondstof gecertificeerd als “Better Biomass” mogen gebruiken. Denk hierbij aan houtig snoeiafval, nat en uit elkaar gevallen hout, ziek hout, boomkluiten met wortels, hout dat verwrongen is door stormschade en schadelijke exoten. Materiaal dat zelfs ongeschikt is voor compost. Daar is in Nederland meer dan genoeg van. Als er in de bossen een gezonde hoeveelheid hout achterblijft wordt slechts 78% gebruikt, maar slechts 51% in eigen land. De rest is voor export naar Duitsland, voor warmteopwekking daar. Ook de provincie Utrecht laat op dit moment nog 22% onbenut. Bron: Rapport Beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050.

Is jullie warmte wel echt lokaal?

Ja. Ons warmtenet is echt een lokaal product op basis van lokale warmtebronnen. In verband met warmteverlies is het niet interessant voor warmtenetten om warmte over grote afstanden te transporteren. Eemwarmte beheert lokale zonnepanelen op de daken van de installaties, de waterzuiveringsinstallatie voor aquathermie staat in Isselt. Ook aardwarmte zal van onder Amersfoort vandaan komen, al staat de exacte locatie hiervoor nog niet vast. Restwarmte komt van lokale bedrijven. Tot slot ook de hybride duurzame energie-installaties, die staan op De Hoef en in Isselt. De biogrondstof voor die installaties komt voor 80% uit een straal van <50 km. Het streven is dat dit 100% gaat worden, nu komt de resterende 20% uit een straal van <150 km.

Waarom gebruiken jullie geen waterstof?

Zeg nooit: nooit! De technieken om waterstof te maken en op te slaan zijn nog volop in ontwikkeling. Op dit moment is de techniek nog te duur en is er niet genoeg groene waterstof beschikbaar voor het verwarmen van een warmtenet. Veel bedrijven zijn druk om deze technologie te verbeteren zodat waterstof op grote schaal ingezet kan worden. Als het zover is, en het ingezet kan worden als warmtebron op het warmtenet, dan wordt het aan het duurzame warmtenet van Amersfoort gekoppeld.

Zijn zonne- en windenergie ook een mogelijkheid?

Natuurlijk! Ook met de energie uit windmolens of zonnecellen kan warmte gemaakt worden en dat doet onze leverancier Eemwarmte dan ook. Juist omdat het elektriciteitsnetwerk zo vol zit en niet alle opgewekte energie op kan vangen, kan je deze goed omzetten in warmte. Deze warmte slaan we op in de warmtebuffer van ons warmtenet, dan kunnen mensen in de avond weer lekker warm douchen. Nadeel van alleen zonne-energie gebruiken is dat ook warmte nodig is als de zon niet schijnt. hetzelfde geldt voor windenergie: als het niet waait heb je geen warmteopwekking. Een warmtenet alleen op deze bronnen zou maar weinig warmte kunnen leveren op koude, windstille winterdagen. En dat mag wettelijk niet, wij moeten volgens de Warmtewet altijd voldoende warmte leveren.

Wat is aquathermie en gebruiken jullie deze bron?

Aquathermie is warmte uit water. Dat kan oppervlaktewater zijn, maar in Amersfoort staat er een waterzuiveringsinstallatie waar rioolwater gezuiverd wordt. De officiële term daarvoor is riothermie. Uit onderzoek blijkt dat dit potentieel ruim 7.000 woningen duurzaam kan verwarmen. Eemwarmte is momenteel in een gevorderd stadium om deze zeer duurzame warmtebron te ontwikkelen, zodra de techniek rond is kunnen we het gelijk aanhaken aan op ons warmtenet!

Wat is aardwarmte en gebruiken jullie deze bron?

Aardwarmte is momenteel volop in ontwikkeling en Warmtebedrijf Amersfoort speelt een actieve rol in de ontwikkeling van deze bron voor Amersfoort. Lees hier meer over aardwarmte.

Ik heb zonnepanelen, kan ik aanhaken bij jullie collectieve zonnepanelen-project?

Deze oplossing is mogelijk bij voldoende schaalgrootte qua zonnepanelen, zoals woningcorporaties, bedrijven en bewonerscollectieven. Wij investeren in de zonnepanelen en de flexibele aansluiting op het elektriciteitsnet. Dat houdt in dat de energie normaal gewoon naar het elektriciteitsnet gaat, maar in piekmomenten dat het net overbelast raakt maken wij er weer warmte van. En klanten profiteren weer van lagere energielasten. Heb je veel zonnepanelen of wil je met een collectief aanhaken? Neem contact met ons op.

Gebruiken jullie restwarmte?

Er is niet zoveel restwarmte in Amersfoort omdat we hier geen zware productie-industrie hebben. Toch is er wel wat restwarmte aanwezig, zoals van de drukker, koffiebrander en mogelijk ook het ziekenhuis. Per zakelijke aansluiting inventariseren we of we het ook als warmtebron kunnen aansluiten.