Onze tarieven in vergelijking met aardgas/andere leveranciers

Is een warmte vanuit een warmtenet duurder dan aardgas?

Nee. In Nederland is de warmteprijs gekoppeld aan de aardgasprijs in de Warmtewet. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt elk jaar de maximale warmtetarieven op basis van het prijspeil van aardgas in december. De warmtebedrijven mogen vervolgens niet meer dan dit maximumtarief vragen, waardoor ze niet duurder kunnen zijn dan aardgas. Warmtebedrijf Amersfoort heeft zelfs een andere prijsstrategie: wij kijken naar onze kostprijs. Is de gasprijs (en daarmee de maximumtarieven) heel hoog? Dan vragen wij onze kostprijs plus een bescheiden marge, en dat is minder dan het maximumtarief. Is de gasprijs heel laag? Ook dan vragen wij niet meer dan het lage maximumtarief en ontvangen we subsidie om onze kosten te dekken. De consument profiteert dus in elk geval.

Met de huidige hoge gastarieven scheelt een warmtenetaansluiting in bijna alle gevallen een derde in de maandlasten, en dit loopt verder op naar mate de gasprijs blijft stijgen. Alleen bij langlopende gascontracten, afgesloten toen de aardgasprijs nog laag was, is aardgas nog een fractie goedkoper. Tenminste, tot het contract tegen de huidige tarieven verlengd moet worden.

Hoe verhouden jullie tarieven zich ten opzichte van andere warmteleveranciers?

Onze tarieven zijn bepaald op basis van de kosten die wij moeten maken om warmte te kunnen leveren. Deze kosten verschillen per warmteleverancier waardoor er ook verschillen in tarieven ontstaan. Alle leveranciers publiceren hun tarieven op hun website, zodat een prijsvergelijking eenvoudig te maken is. De Gemeente Amersfoort heeft onderzoek gedaan naar alle tarieven van warmteleveranciers in de provincie Utrecht. Daaruit blijkt dat wij de scherpste tarieven hebben van de hele provincie.

Vragen over onze warmtetarieven van 2022

Kan ik mijn warmtetarief vastzetten?

We begrijpen dat het fijn kan zijn om meerdere jaren zekerheid te hebben, maar in de Warmtewet is bepaald dat het niet mogelijk is om een contract te sluiten en de tarieven meerdere jaren vast te zetten. Eenmaal per jaar, op 1 januari, wijzigen de tarieven voor warmte. Deze blijven één jaar van kracht. Zo ben je er zeker van dat je het hele jaar hetzelfde tarief betaalt. Ook als de energieprijzen gedurende het jaar stijgen, blijft dit tarief tot het eind van het kalenderjaar onveranderd.

Kan Warmtebedrijf Amersfoort zomaar de tarieven verhogen?

Nee, dat kan niet zomaar. Eenmaal per jaar, op 1 januari, wijzigen onze tarieven voor warmte. Deze blijven één kalenderjaar van kracht. Ook als de energieprijzen gedurende het jaar stijgen, blijft dit tarief het hele jaar ongewijzigd.

In uitzonderlijke situaties, zoals de energiecrisis van 2022, mag het wettelijk wel. Zolang het niet meer dan het ACM-maximumtarief is. Veel warmteleveranciers hebben ervoor gekozen de tarieven tussentijds te verhogen i.v.m. de toegenomen kosten. Warmtebedrijf Amersfoort heeft ervoor gekozen om dit niet te doen om haar klanten te ontzien.

Waarom een prijsstijging in 2022? Jullie warmte komt toch niet van aardgas?

Wij hebben de warmtetarieven zo laag mogelijk gehouden. Onze vaste tarieven zijn niet gestegen ten opzichte van 2021. Onze GJ-tarieven wel, omdat de inkoopprijzen zijn gestegen en de SDE+-subsidie is verminderd. De overheid compenseert afnemers van aardgas en warmte via de energiebelasting. Klanten die minder dan de gemiddelde 25 GJ per jaar gebruiken, zullen na de overheidscompensatie via de energiebelasting zelfs minder hoeven te betalen dan in 2021. Als we de warmtetarieven vergelijken met de kosten van aardgas, kunnen we in 2022 vaststellen dat warmte het meest prijsgunstige alternatief is.

Voor de prijsstijging van onze warmte zijn er twee redenen:
1. De SDE+-subsidie is verminderd
Het produceren van groene warmte is duurder dan aardgas. Om de omslag naar duurzame energie mogelijk te maken, heeft de overheid SDE+ subsidie toegekend. Omdat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van de hoge aardgasprijzen hogere maximum-warmtetarieven heeft vastgesteld, houdt de overheid er rekening mee dat een warmtebedrijf deze maximumtarieven volledig aan de klanten doorberekent. Als gevolg hiervan heeft de overheid de SDE+-subsidie verminderd. Ook als Warmtebedrijf Amersfoort deze niet allemaal doorrekend aan de klant.

2. De inkoopkosten zijn gestegen
De hogere energieprijzen zijn één van de redenen voor een stijging van de inkoopkosten. Een stijging van de inkoopkosten betekent een hogere kostprijs van onze warmte.

Blijven de energieprijzen verder stijgen?

Daar kunnen we geen uitspraken over doen, omdat we dat niet kunnen voorspellen. De prijzen voor energie zijn afhankelijk van verschillende factoren. Als het een strenge winter wordt en we meer energie nodig hebben, zullen de aardgasprijzen verder stijgen. Ook de beschikbare hoeveelheid aardgas vanuit Rusland speelt een belangrijke rol in de hoogte van energieprijzen. Als er minder gas beschikbaar is, kunnen de prijzen verder stijgen. Zeker is dat de warmtetarieven tot 31 december niet veranderen. De eerstvolgende keer dat de warmtetarieven wijzigen is per 1 januari 2023.

Vragen over marktregulatie door de ACM

Hoe stelt de ACM de maximumtarieven vast?

De ACM gebruikt daarvoor een vaste rekenmethode, die complex is. Ze maken daarvoor gebruik van de tarieven voor aardgas die de 10 grootste gasleveranciers per 1 januari 2022 gemiddeld rekenen, voor een standaard product met de looptijd van een jaar. Omdat de prijs die wij per 1 januari berekenen veel lager is dan het ACM-maximumtarief, kunnen we constateren dat onze duurzame warmte aanzienlijk goedkoper is dan het gebruik van aardgas.

Meer informatie: https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/afnemers-van-energie/warmte-informatie-voor-zakelijke-afnemers/hoe-stelt-acm-warmtetarieven-vast

De ACM heeft een maximumtarief vastgesteld, maar jullie hoeven de prijzen toch niet te verhogen?

De maximumprijs die ACM heeft bepaald, volgen we niet. Onze prijsstijging blijft beperkt. We hebben wel te maken met gestegen kosten van bedrijfsvoering, salariskosten, energiekosten en vermindering van subsidie voor de productie van de warmte. Daarom is het wel nodig onze tarieven aan te passen, zodat we continuïteit van levering kunnen garanderen. De ACM bepaalt de maximum tarieven die we mogen vragen, en controleert daarnaast of onze winst niet te hoog wordt.