Algemene klantvragen

Ik wil besparen op mijn warmtekosten, wat kan ik doen?

We denken graag mee om toch te besparen in de kosten. Kijk voor handige bespaartips eens op www.iedereendoetwat.nl of www.milieucentraal.nl/energie-besparen/. Isolatiemaatregelen worden vaak gesubsidieerd, waardoor het aantrekkelijk kan zijn deze maatregelen nu te nemen.

Kan ik de warmteafleverset overnemen?

Nee, overname van de warmteafleverset is niet mogelijk; deze blijft in eigendom van Warmtebedrijf Amersfoort. Vanuit de Nederlandse Warmtewet is Warmtebedrijf Amersfoort verplicht de set in eigendom te houden om technische en veiligheidsredenen. Een slecht functionerende warmteafleverset heeft bijvoorbeeld niet alleen gevolgen voor de warmte in de woning, maar ook op de werking van het warmtenet en de leveringszekerheid.

Hoe lees ik de slimme meter af?

U vindt deze informatie in deze gebruikershandleiding.

Zijn jullie slimme warmtemeters vrij van meetfouten?

Recent werd in het nieuws gemeld dat ‘slimme meters’ geregeld fouten maken. Het ging hier om slimme meters voor gas en elektriciteit. Maar hoe presteren de slimme meters van groene warmte bij onze klanten thuis?

Tot op heden zijn er bij onze slimme meters voor warmte geen meetfouten vastgesteld. Wij werken met één van de beste meters die verkrijgbaar is, volgens een strikt bewaakt proces. Toch is ook een slimme meter ’techniek’, en ook een slimme meter kan kapot gaan. Daarom wordt er geijkt. De meters worden in een landelijke meterpool steekproefsgewijs geijkt. Als lid van VMNED ijken we onze meters via dezelfde methode als bijv. Vattenfall en Eneco. Er zijn geen warmtemeters met meetfouten gevonden in deze steekproeven. De beschreven meetfouten door slimme meters gelden dus voor slimme gas- en elektriciteitsmeters, maar zijn bij slimme warmtemeters niet aan de orde.

Als u als klant toch een fout vermoedt of vragen heeft over uw verbruik, neem dan contact op met de klantenservice. Een hoger verbruik of hogere kosten dan verwacht, betekent niet automatisch dat de meter kapot is. Op welk verbruik heeft u gerekend? Wat staat er op uw maandelijkse verbruikskostenoverzicht? Verbruik kan met veel meer zaken te maken hebben. De klantenservice kan samen met u uw situatie bekijken en bespreken.

Ik ben klant en ik wil verbouwen/woningaanpassingen doen, waar moet ik op letten?

Daar hebben wij een speciale pagina voor met informatie: kijk bij Binneninstallaties en woningaanpassingen.

Waar vind ik de algemene voorwaarden?

Deze staan op onze pagina met algemene- en technische voorwaarden. U kunt ze ook schriftelijk opvragen via onze klantenservice: 085 – 049 11 90 of klantenservice@warmtebedrijfamersfoort.nl

Vragen over hulp bij beperkingen

Ik ben doof/slechthorend, hebben jullie extra service voor mij?

Wanneer u doof of slechthorend bent, heeft Warmtebedrijf Amersfoort een speciale service voor u ingericht. U kunt aangeven hiervan gebruik te willen maken door een e-mail met dit verzoek te sturen aan klantenservice@warmtebedrijfamersfoort.nl.

Wij sturen u dan bijbehorende documentatie op.